Eredienst Kruiskerk Nijkerk

Samen zingen, samen God aanbidden, ons verwonderen over Zijn liefde en Genade voor ons. Zijn naam groot maken In verbondenheid met elkaar, samen aan Zijn tafel.

Met een klein deel van het koor en Mattias Koning zongen we vanmorgen over de Hoop die in ons is! Wat missen we elkaar en het zingen. En wat heerlijk om op deze manier toch ons steentje bij te mogen dragen!

We wensen je Zijn Zegen toe ?

In de dienst ging voor dominee Egbert Egberts, hij preekte uit Exodes 12 en vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. Je kunt de dienst terugkijken op kerkomroep.nl (opname 8 november 2020) of hier via de Youtube stream.