Wie zijn wij

Het Koor

De naam “TIN SPERANSA” komt uit het Papiamento en betekent “Heb Hoop!”. Zingend wil Tin Speransa getuigen van het evangelie van Jezus Christus als Verlosser. Tin Speransa bestaat uit ruim zestig zingende leden,een band en enkele vaste technici. Jaap Kramer heeft de muzikale leiding van het koor in handen.

Het koor heeft oorspronkelijk Nijkerk als thuisbasis. Dat het fijn zingen is bij Tin Speransa blijkt wel uit de afstanden die veel leden elke repetitieavond willen afleggen: naast Nijkerk en Amersfoort komen er mensen uit Barneveld, Bunschoten, Eemdijk, Harderwijk, Houten, Hoogland, Putten en zelfs van Urk. Tegenwoordig repeteren wij in Amersfoort.

Optredens

Tin Speransa geeft ongeveer zes optredens per seizoen, variërend van (meewerken aan) een Sing-in tot een volledig verzorgd avondvullend concert – soms met een of meer gast(en).
Op verzoek wordt ook wel eens opgetreden op een jubileum of ander feest en eens per jaar wil het koor een benefietconcert geven of daaraan meewerken.

Dirigent

Per 1 januari 2008 heeft Jaap Kramer de muzikale leiding over ons koor. Daarnaast begeleidt hij als organist van de Bethelkerk en de Petrakerk op Urk elke zondag de gemeentezang op het voormalige eiland.
Hij ontving zijn orgelopleiding bij Jacob Schenk, Harm Jansen en Theo Jellema, studeerde aan de Schumann Hogeschool voor muziek en kreeg pianolessen van de virtuoos Matthijs Verschoor.
Als begeleider is Jaap regelmatig te horen bij verschillende koren in het land. Ook is hij, naast dirigent en mede-oprichter van het bekende jong mannenkoor “Soli Deo Gloria”, dirigent van het Chr. Gemengd koor “Zon en Zegen” te Biddinghuizen., het “Ger. Kerkkoor Urk” en Gospelkoor “Tin Speransa” uit Nijkerk.
Daarnaast is Jaap de vaste pianist en medecomponist van de bekende gospelzanger Martin Brand. Tevens verleent hij regelmatig medewerking aan radio- en TV-opnames en is hij als organist en arrangeur betrokken bij CD-opname’s van diverse koren.
Als solist en muzikant heeft Jaap al diverse CD’s opgenomen.

Band

Tin Speransa heeft een fantastische band die elke twee weken zorgt voor prettige omlijsting tijdens de repetities. Uiteraard zijn ze tijdens concerten op hun best! Met hun talent en enthousiasme zorgen ze op het podium voor een prachtige, professionele muzikale begeleiding. De samenstelling:

Matthijs Arnoldus – piano
Jochum Muurling – electrisch gitaar
Peter Bakker – basgitaar
Jan Hettema – drums

Techniek

Marnix van Halem en Arjen Goedhart zijn de vakmensen die Tin Speransa ondersteunen op het gebied van geluidstechniek. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in professionele apparatuur waardoor, tijdens concerten, een perfect geluid wordt gepresenteerd.

Zij worden ondersteund door een vaste opbouwploeg.