King Of Kings Devotional

Nieuwsbrief 4 april:
Ik moet iets bekennen. Ik lees mijn Bijbel niet op dezelfde manier als ik luister naar mijn favoriete audioboeken. Ik lees mijn Bijbel niet op de manier waarop ik mijn volgende “vakantie” boek zou kiezen. Ik ga er niet vanuit dat ik me in de verhaallijn kan verliezen of dat ik me kan inleven in mijn verbeelding terwijl ik ’s morgens een rondje hardloop. De Bijbel is geen fictie. Jezus heeft geen podcast. De Heilige Geest is geen gastheer van een Livestream. De Vader post Zijn laatste grote idee niet op Instagram. Niet voor ons vermaak.

Het Woord van God is niet voor ons vermaak. Het is voor ons welzijn. Het is ons gegeven om ons geloof op te bouwen, ons te verlichten naar verlossing, ons te laten zien hoe we in vrijheid kunnen wandelen. Het helpt ons de duisternis te doorstaan, de hemelse waarheden te openbaren. Het Woord van God is onze gids, onze troost, onze bron van geestelijk voedsel. De woorden van God wijzen ons op de persoon van Jezus en het Koninkrijk der hemelen. 

Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij zullen volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden wij blijven hopen. (Romeinen 15:4)

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. (Hebreeën 4:12)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.
(2 Timotheüs 3:16)

Zijn we geboeid en hongerig?

Als er herstel in mijn leven komt door Zijn verhaal, waarom ben ik dan niet meer geboeid en hongerig om het te verslinden? Is het zo vertrouwd geworden dat ik niet langer geboeid ben door de hoofdstukken? Ik weet wat er gaat komen; ik sla een bladzijde om en heb het gevoel dat ik hier al eerder ben geweest. Sommige passages zijn zo vertrouwd dat ik er doorheen blader, niet meer zo verbaasd, verrast of ontroerd als vroeger – toen het verhaal nog “nieuw” was en de onthullingen inspirerender. Door deze vertrouwdheid, de oppervlakkige lezing van gememoriseerde verzen en Bijbelverhalen moeiteloos teruggeroepen – dit is waarom we aanbidden!

Waarom wij aanbidden

Aanbidding omzeilt onze menselijke neiging om vermaak te zoeken boven toewijding. Aanbidding verbreekt de betovering van ons monotone scrollen, het doornemen van podcasts, het ontspannen downloaden van informatie op iPads, tablets, of mobiele telefoons. Aanbidding is onze reset-knop, zoals het omzetten van een stroomonderbreker, het online brengen van ons hart. 

Aanbidding wekt onze zintuigen en stemt ons af op de persoon van Jezus. Als we aanbidden, openen onze harten zich, worden onze gedachten zachter, en worden we ons meer bewust van Zijn aanwezigheid en de diepgaande invloed van Zijn woorden. Hem op deze manier kennen, voelen en ervaren voegt nieuwe kleur, textuur en waarheid toe aan het lezen van Zijn Woord. 

King of Kings

King of Kings staat zinsdeel voor zinsdeel vol met teksten uit de Bijbel. Regel voor regel kunnen we het herstelverhaal van de kerk bezingen. We zingen over de gave die gegeven is in de persoon van Jezus en de bediening van de Heilige Geest, alle hoop in het evangelie. Elk vers doorlezend, bezingen wij hoe het evangelie van Christus zich uitstrekt over de eeuwigheid. Onze levens zijn slechts zinnen in de verhaallijn, en we staan met een leger van gelovigen generatie na generatie: wij, het lichaam van Christus op aarde. 

Eeuwige lof voor deze Koning der Koningen, die een verhaal begon dat wij voor eeuwig en altijd zullen vertellen.

“King of Kings” zit vol met theologie – theologie maakt lof los. Als we op de juiste manier geloven over God, als we begrijpen en een grotere openbaring krijgen van wie God is en wat Hij heeft gedaan, kunnen we niet anders dan reageren in aanbidding.” – Brooke Ligertwood 

*Trouwens, voor het geval je je ooit hebt afgevraagd of King Of Kings een lied is dat geïnspireerd is door het Woord van God, hier is een regel-voor-regel verwijzing: 

In the darkness we were waiting (Kolossenzen 1:13)
Without hope, without light (Efeziërs 2:12)
‘Til from Heaven You came running (Lucas 1:78:79)
There was mercy in Your eyes (Mattheüs 9:36)
To fulfill the law and prophets (Mattheüs 5:17-18)
To a virgin came the word (Mattheüs 1:18)
From a throne of endless glory (Filippenzen 2:6-7)
To a cradle in the dirt (Lucas 2:6-7)
Praise the Father (1 Petrus 1:3-4)
Praise the Son (Efeziërs 1:3)
Praise the Spirit, three in one (2 Korintiërs 13:14)
God of glory (Psalm 24:10)
Majesty (1 Kronieken 29:10-12)
Praise forever to the King of Kings (Judas 1:25)
To reveal the kingdom coming (Daniël 4:34-35 en 7:18)
And to reconcile the lost (2 Korintiërs 5:17-19)
To redeem the whole creation (Romeinen 8:21-23)
You did not despise the cross (2 Korintiërs 8:9)
For even in your suffering (Lucas 22:41-43)
You saw to the other side (Hebreeën 12:2)
Knowing this was our salvation (Lucas 4:43)
Jesus for our sake you died (2 Korintiërs 5:14-15)
And the morning that You rose (Marcus 16:9)
All of Heaven held its breath (1 Petrus 1:11-12)
‘Til that stone was moved for good (Mattheüs 28:2)
For the Lamb had conquered death (Handelingen 2:24)
And the dead rose from their tombs (Mattheüs 27:52)
And the angels stood in awe (Psalm 89:7-8)
For the souls of all who’d come (Mattheüs 27:51 en Hebreeën 10:19-39)
To the Father are restored (1 Petrus 2:24)
And the church of Christ was born (Handelingen 2:42)
Then the Spirit lit the flame (Handelingen 2,1-4)
Now this gospel truth of old (Genesis 3:15, Genesis 22:8, Jesaja 53, Daniël 7:9-10) 
Shall not kneel, shall not faint (Romeinen 1:16-17)
By His blood and in His name (Handelingen 4:12)
In His freedom I am free (2 Korintiërs 3:17)
For the love of Jesus Christ (1 Johannes 3:1)
Who has resurrected me (Kolossenzen 3:1-4, Johannes 11:25, Romeinen 6:5 en 8:11)

Tracey Dahl, M.A. is schrijfster en Geregistreerd Klinisch Counsellor (RCC) bij Shoreline Counselling in Langley, BC (Canada). Ze is getrouwd met Ryan Dahl (oprichter van PraiseCharts) en moeder van vier volwassen kinderen.

King Of Kings is geschreven door Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood, en Jason Ingram. 

*The Falls Church Anglican; door kerklid, “King of Kings” Worship Article, Oct 5, 2019. www.tfcanglican.org/consider-this/2019/10/5/king-of-kings. Accessed March 6, 2021.