Marco stelt zich voor

Mijn naam is Marco Hoorn.
Vader van vier prachtige kinderen en een net zo knappe vrouw. We zijn beide aangesloten bij een Vrij Evangelische Gemeente en maken beide deel uit van het MuziekTeam.

Marco Hoorn

Als dirigent van Tin Speransa mag ik me inzetten in het werk van God. Als muzikant heb ik mijn talenten gekregen van de Vader en wil ik mij inzetten om dit koor als een instrument te gebruiken om mensen te raken met muziek en zang.
De volledigheid van evangelie te delen met onze naasten. Een hoop voor de toekomst te bieden die voor ons allemaal is weggelegd.

Tin Speransa heeft een doelstelling die ik naadloos naast mijn persoonlijke doelstelling kan zetten. Ik heb heel veel zin om samen met dit koor de muziek die we mogen uitdragen tot grote hoogte te brengen. Zowel Geestelijk als muzikaal.

Ik wil mijn stukje afsluiten met een mooie psalm. 63:4/5:

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.