Nieuwsbrief vriend van hoop 5 (maart)

Beste vriend van Hoop,

40 dagen tijd. Van oudsher een periode om eens in de spiegel te kijken. Eens eerlijk bij je zelf na te gaan wat je anders kunt doen. Wat je kunt nalaten. Wat je kunt minderen. Het is een tijd van bezinning. Een periode om na te gaan of je van waarde kunt zijn voor iemand anders. En in deze tijd met moderne technologie is dat moeilijker dan je denkt.

Vanuit mijn werk kreeg ik de mogelijkheid om een webinar te kijken. Het ging over focus, over hoe je hersenen in deze tijd werken. Ik schrok van een uitspraak (wetenschappelijk onderzocht) dat wij, mensen, gemiddeld 246 keer op onze telefoon kijken. Ik vind dat veel. Heel veel. Na het webinar heb ik de televisie uitgezet. Het was stil. Niet veel later lichtte mijn telefoon op. Marja. Haar stuk voor deze nieuwsbrief was af. Of ik het wilde lezen…

Ik zal niet al te veel verklappen, lees het vooral zelf in combinatie met ‘Man van Smarten’. Mij deed het eens te meer beseffen hoe groot het wonder van Pasen is! Dat Jezus zichzelf zo wegcijferde voor ons! Dat Hij zo van ons houdt, dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Onthoud dat. Jezus houdt van je!
Janjaap 

Living Hope

Man van Smarten

“Man van smarten, Lam van God, diep veracht, verguisd.
Onze straf, de toorn van God, droeg Jezus aan het kruis.
Vals beschuldigd bleef Hij stil, ondanks spot en hoon.
Boog Hij voor Zijn Vaders wil, droeg Hij de doornenkroon.
Om ons te redden van de dood, is Jezus afgedaald.
En zelfs voor wie Hem kruisigden, heeft Hij de prijs betaald”

Als ik mijn ogen dicht doe en bovenstaande tekst tot me door laat dringen, ben ik plotseling weer terug in een zomervakantie in Frankrijk, misschien wel 20 jaar geleden.
Het was prachtig weer, de zon scheen, we gingen bijna elke dag naar het strand, hadden veel plezier en het leven lachte ons toe.
Voor de afwisseling gingen we een stukje rijden in de omgeving en zagen een parkeerplaats naast een kerkje dat aan de voet van een heuvel stond, waar wat beelden op leken te staan. 
We waren benieuwd, dus stapten we uit om te kijken.
Naast het kerkje begon een pad dat de heuvel opslingerde en elke keer na een stukje lopen, was er naast het pad een beeld van Jezus, die de weg van Zijn marteling ging.
De beelden waren zo echt!
Ik zag Jezus, die werd gegeseld en daarna hoe Hij bijna bezweek onder het gewicht van het kruis en verderop, bijna aan het eind van het pad, liggend op het kruis, terwijl een man enorme spijkers door Zijn hand hamerde. 
Afschuwelijk!
Ik was diep geraakt en zo verdrietig toen ik dit zag!
Natuurlijk had ik mijn hele leven deze geschiedenis gehoord, maar door deze levendige illustratie sloeg het helemaal in hoe verschrikkelijk dit moet zijn geweest en hoe onvoorstelbaar en groot Zijn offer voor ons!

Maar de tekst van het lied gaat verder:
Kijk, de steen is weg gedaan en kijk, het graf is leeg!
Halleluja, prijs Zijn naam, Gods Zoon is opgestaan!
U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
Door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee de zondevloek kleeft niet mee aan mij.
Wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

Ik voel me zo ontzettend bevoorrecht dat ik deze tekst mag zingen en kan nog steeds tranen in mijn ogen krijgen als ik terugdenkt aan die warme dag op die heuvel in Frankrijk.
Het zijn ook tranen van dankbaarheid, omdat ik erop mag vertrouwen dat ik schoon word gewassen door Zijn bloed.
Ik hoop dat jij je ook zo mag verwonderen om dat onvoorstelbaar grote offer en je geborgen kan voelen bij zo’n grote en liefdevolle God.
Ik wens je mooie Paasdagen!

Marja | Sopraan