Nieuwsbrief vriend van hoop 4

Beste vriend van Hoop,

Veel mensen waren buiten. Ze praatten met elkaar. Overal hoorde je de mensen lachen. Dik ingepakt. Dat wel. Wat was het heerlijk om de frisse en koude wind in te ademen. Het geluid van krakend ijs als muziek in je oren. Het maagdelijk wit te zien in de natuur. Wat was het heerlijk om kinderen te zien schaatsen. De meesten deden het voor het eerst. Geen zorgen over de toekomst. Het was puur geluk. Wat heb ik genoten zeg!

Want iemand ‘het beste’ wensen mag altijd! Onze wens voor het nieuwe jaar is: dat jij het beste kent. Dat jij DE Beste kent! God, jouw vader in de hemel! Hem kennen is het beste wat iemand kan overkomen. In vrolijke en verdrietige tijden is God er altijd!

Ik geloof dat deze momenten knipoogjes zijn van onze God. Dat Hij deze momenten bewust laat gebeuren. Hij wil niets liever dat je gelukkig bent. Hij wil niets liever dat je ziet dat er een Vader in de hemel is die je volmaakt gelukkig kan maken. En iedere dag weer laat Hij kleine stukjes van dat geluk voor je achter.

Het wit is weg. Het ijs is weer water geworden. God blijft. Hij blijft altijd dezelfde en zal vandaag een stukje volmaakt geluk aan je laten zien!

Living hope

Een motor voor het geestelijk leven

Deze keer hebben we het lied ‘Sing a new song’ voor je opgenomen. Deze oproep om te zingen komt heel vaak voor in de bijbel, in het bijzonder in de Psalmen. Vanaf Psalm 95 vind je er een heleboel op rij. Eén voor één zijn ze een oproep aan het volk om de stem te verheffen, ons hart te richten op de grote daden die God gedaan heeft en Zijn Naam groot te maken onder de volken.

Ons lied van deze maand volgt die oproep. Het was een heel bewuste keuze om dat nu te doen. Het was onze vorm van gehoorzaamheid aan God om te midden van een wereldwijde pandemie waarbij zingen bijna verbannen is uit de kerk een belangrijke oproep laten horen: ZING! Zing luider dan ooit tevoren! Zing een NIEUW lied! Zingen is belangrijk! Zingen is een motor van het geestelijk leven.

Lees die laatste zin nog maar eens: zingen is een motor van het geestelijk leven. Dat is mijn stelling voor deze overdenking. En mijn onderbouwing van deze stelling? Laten we Psalm 95 eens lezen (in de NBV vertaling):

1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
2 Laten wij hem naderen met een loflied,
hem toejuichen met gezang.
3 De HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
5 van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd.
6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
7 Ja, hij is onze God
en wij zijn het volk dat hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem:
8 ‘Wees niet koppig als bij Meriba,
als die dag bij Massa, in de woestijn,
9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden,
mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.
10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen.
Ik zei: “Het is een stuurloos volk
dat mijn wegen niet wil kennen.”
11 En ik zwoer in mijn woede:
“Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”‘

Wat ik interessant vind aan deze psalm is de duidelijke opdeling in twee stukken. Het eerste stuk is de oproep om te zingen. Te jubelen (soort van uitbundig zingen). God troont op de lofzangen van zijn volk (Psalm 22:4). We hebben reden te over om onze stem in lofprijzing tot God te heffen. En als we dat doen, versterkt dat ook onze relatie met God! En daarom is niet zingen ook zo’n probleem… Zingen van lofprijsliederen vestigt de aandacht op de bron van verlichting en verlossing: God, en niet op het probleem. En alles wat aandacht krijgt, groeit… ook dat maakt Psalm 95 duidelijk.

Kijk maar naar dat tweede stuk: daar gaat God zelf spreken. Hij wordt geciteerd vanaf vers 8. God roept ons op om onze koppigheid en eigenwijsheid los te laten en hem te vertrouwen. Let wel, dit betekent niet dat je nooit verdriet mag hebben of je vragen en klachten bij God mag brengen (dat gebeurt immers volop in de psalmen), maar God wil dat onze grondhouding er eentje is van ontzag voor Hem. God zelf verwijst hier naar de houding van het volk Israël net na de uittocht uit Egypte (je leest dit verhaal in Exodus 17). Daar verloor het volk van God het zicht op God in een tijd waarin ze onvoldoende water hadden.

Nu de verbinding van deze gedeeltes. Dit is wat ik er van leer: juist in tijden dat je het gevoel hebt dat God je in de steek laat (zoals het volk Israël geen water had om te drinken), is het van belang om te zingen. Omdat je daarmee je gedachten richt op God, en niet op het probleem. Omdat je hart dan vervuld wordt met ontzag voor de Maker en je geest wordt versterkt door Zijn Geest. Je gaat misschien dingen weer in het juiste perspectief zien.

Dus: als je het even niet ziet zitten: ZING! Want zingen is een motor voor ons geestelijk leven!

Marcel Koning | Dirigent

Sing a new song!

Wij zingen dit lied als koor dynamisch. Het begint met een solo, daarna een opbouw naar het samen zingen van een nieuw lied voor God. Het refrein word vol overgave en vierstemmig gezongen. I wanna sing a new song! Ik heb de wens een nieuw lied te zingen. En dit kunnen we zo vol overgave zingen omdat we weten voor wie we het zingen namelijk, voor God onze Schepper en Vader!

In Kolossenzen 3:16 staat: Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar en zing voor God.
Hier gaan we in couplet twee als volledig koor mee verder. We zingen over de vrijheid in Jezus, Zijn kracht en Zijn Heilige naam.

Vervolgens knallen we verder met het refrein en een fantastische bridge. De bridge is groots in zijn eenvoud. Hallelujah! Meer tekst is niet nodig om onze God te prijzen en groot te maken!

Na de bridge komt de solist weer, een aanmoediging voor de hele wereld om voor God te zingen. Het lied lijkt uit, maar niets is minder waar, het koor komt terug! Het slotstuk is daar met een prachtig vierstemmig Hallelujah!

Juist in deze tijd van het niet mogen zingen in een volle kerk en bij zoveel mensen het gemis hiervan is het goed om dit te zingen. Te weten dat God zo geniet van ons zingen. Dat het onze opdracht is voor God te zingen en Hem groot te maken. Ook in moeilijke tijden mogen we ons met zingen tot God richten. Laten we daarin een voorbeeld nemen aan Paulus. Hij zat samen met Silas in een ongekende lockdown, de gevangenis. En wat lezen we in Handelingen 16:25: Midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En ze zongen liederen voor God. De andere gevangen luisterden ernaar.

Laten we dat voorbeeld volgen, een voorbeeld zijn en liederen voor God zingen.

Ik wens jullie allen de vrijheid in Jezus toe, ook tijdens deze moeilijke tijden in lockdown!

Meine | Tenor