Nieuwsbrief vriend van hoop 3

Beste vriend van Hoop,

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij je natuurlijk het allerbeste wensen! “Gelukkig Nieuwjaar!” of ‘De beste wensen!” zeggen we dan. Naast goede voornemens die we veelal hebben in deze tijd is dit een mooi begin van het nieuwe jaar! Na verloop van tijd worden deze wensen gevolgd door de vraag: mag het nog? Gek eigenlijk, dat we onszelf die vraag stellen.

Want iemand ‘het beste’ wensen mag altijd! Onze wens voor het nieuwe jaar is: dat jij het beste kent. Dat jij DE Beste kent! God, jouw vader in de hemel! Hem kennen is het beste wat iemand kan overkomen. In vrolijke en verdrietige tijden is God er altijd!

Niet lang geleden hebben we kerst gevierd. We hebben de verjaardag van jouw redder gevierd. Deze redder is niet alleen God, maar hij is ook mens! Hij is net zo begonnen als wij! Deze redder snapt jou. Deze redder kent jou! Deze redder weet wat er in jouw koppie omgaat! Hij huilt met je mee als je verdrietig bent. Hij lacht met je mee als je vrolijk bent! Hij voelt met je mee in jouw eenzaamheid! En hij snapt je behoefte aan die knuffel.

Daarom nogmaals, de allerbeste wensen in 2021! 

Living Hope

Het lied ‘Oh My Soul’ doet mij denken aan het verhaal van David en Goliath. Het is één van de meest beroemde verhalen uit de bijbel. Een verhaal dat het goed doet in elke kinderbijbel. En zelfs de seculiere schrijver Malcolm Gladwell heeft er niet al te lang geleden nog een boek over geschreven. We houden ervan als de ‘underdog’ wint van de ‘reus’.

In deze overdenking wil ik datzelfde verhaal op een andere manier met je lezen. Namelijk met de titel ‘David en Saul’. Je vindt het verhaal in 1 Samuel 17. En op een gegeven moment is de herder David in gesprek met de koning Saul over de reus Goliath. Lees maar mee.

  •  ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt! De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ 1 Samuel 17:34-37 NBV

Nogmaals, je kunt dit verhaal op veel manieren lezen, maar voor nu wil ik nadenken over wat hier gebeurt tussen David en Saul. Ik zie David die de reus in het juiste perspectief zet tegenover een Saul die zelfs zijn dochter als beloning aanbood voor degene die Goliath zou verslaan!

Juist ook in de coronatijd (misschien is het coronavirus wel de Goliath van nu) zijn er denk ik veel Sauls in ons land nu. Mensen die reuzen op hun pad zien. Dat kan het coronavirus zelf zijn, maar ook de gevolgen ervan omdat je bedrijf gesloten is, je baan op het spel staat of je je zorgen maakt om dierbaren.

Luister nu het lied ‘Oh My Soul’ nog eens terug alsof David het zingt voor Saul. Zie je hoe het lied de reuzen van angst in ons leven in het juiste perspectief wil zetten? Veel mensen (en soms ben ik zelf ook een Saul trouwens) richten hun ogen teveel op de reus en te weinig op God. Ook in deze tijd. Voor je het weet ben je alleen maar bezig met de reus en verwachten we onze hulp alleen maar van een vaccin. Laten we als David zijn die onze hulp en onze verwachting vinden bij de Heer! Zoals hij het zegt in vers 26: “Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!” Die manier van denken is hoe ‘Oh My Soul’ bedoeld is.

Generaties na Koning David werd in zijn stad Bethlehem de Zoon van David geboren. De Vredevorst. De overwinnaar van de Reus van de zonde en dood. En zoals David Saul aanmoedigde, moedigt Jezus jou aan: “Je bent niet alleen, ook jouw angsten ken ik, en als ze mijn liefde ontmoeten, zullen ze als sneeuw voor de zon verdwijnen! Ik baan een weg door de woestijn!”

  • En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mat. 28:20 NBV

Marcel Koning
dirigent

Oh My Soul

Terwijl ik dit lied aan het zingen ben met een klein groepje tenoren (in de tijd dat dit nog kon) realiseerde ik mij dat dit lied juist in deze tijd tot mijn verbeelding spreekt.

Wanneer je naar dit lied luistert, zul je horen dat wij als koor het scherp proberen te maken door met de dynamiek van het lied te werken en te spelen. We starten als het ware op een spannende  manier. ‘O mijn ziel wat bent u onrustig, wat maakt u zich zorgen’ ik zie het als een gesprek met God. Mijn ziel is onrustig God, in mijn eigen hoekje weggedoken, huil ik.
Oh, my soul
Oh, how you worry
Oh, how you’re weary from fearing
You lost control
This was the one thing
You didn’t see coming
And no one would blame you though
If you cried in private

In deze tijd zou dit gebed de werkelijkheid van de dag voor jou en mij kunnen zijn. In alles wat er gebeurt om ons heen in Nederland en over heel de wereld.

Maar dan ….

Je zult horen dat wij als koor het volume en de kracht waarmee we zingen aan het opbouwen zijn. En dan begint God te spreken tot jou en mij en zegt:

Oh, mijn ziel, jij bent niet alleen, er is een plek waar jij terecht kan met al je angst.

We mogen de God die wij kennen gaan erkennen. Dan zal God de weg vrijmaken om jouw leven verder te leiden. Dan mogen wij plaats nemen bij God.

Ik lees en zing dit lied als een groot gebed. Het deed mij denken aan de eeuwenoude psalm 62:1.

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.

Ik zal geen grote wankling vrezen.

Niet van ons zelf mogen en kunnen wij het verwachten, maar alleen van God onze Vader.

Ik wens je een luister gebedsmoment toe. Dat je met dynamiek zoals wij het zingen, kunt luisteren en kunt bidden.

Ik wens jou Gods geborgenheid en rust toe.

Job Unger
Tenor