Nieuwsbrief Vriend van Hoop Kerst

Beste vriend van Hoop,

Als alles duister is. Wat kun je dan behoefte hebben aan goed nieuws. Wat kun je dan behoefte hebben aan nieuws waar je blij van wordt! Vind je dat goede nieuws in het AD? Of lees je het misschien in de Telegraaf? Of zie je het op het journaal?

Ik weet niet hoe met jou is, maar ik ben wel toe aan wat goed nieuws. Ik heb behoefte aan nieuws wat me vrolijk maakt. Ik heb behoefte aan nieuws waar ik blij van word. Heb jij dat ook?

Op een gegeven moment in het veld staat er een engel bij de herders. Een ongelooflijk moment! Het licht van God straalde om hen heen. Je kunt je voorstellen, dat ze zich rot schrikken! En dan zegt de engel: Wees niet bang, want ik breng jullie goed nieuws! Nieuws waar de hele wereld blij mee zal zijn! Sterker nog, het is nieuws waar je vol van wordt! De reactie van de herders is fantastisch! Het zet in beweging en ze beginnen het nieuws door te vertellen!
Laat je, juist in deze tijd, geruststellen door de engel: wees niet bang! Want ik breng jullie goed nieuws! (klik hier voor directe link naar nieuwsbrief)

Living hope:

What’s in a name?
Ieder jaar zo rond deze tijd verschijnen er weer namenlijstjes. Wat waren de meest populaire namen van dit jaar? Door de tijd heen, geeft het een mooi beeld van hoe taal, cultuur en soms ook de bevolkingssamenstelling verandert.

Een naam zegt iets. Soms over de ouders en hun mate van ‘hip’ (willen) zijn, soms over hoe ze hun kind zien.

Vroeger was dat niet heel anders.

Met Kerst denken we aan de geboorte van Jezus Christus. Hoewel we deze twee namen ‘Jezus’ (God redt) en ‘Christus’ (gezalfde) het beste kennen, had Hij nog veel meer namen. Veel van zijn ‘namen’ komen doordat er zoveel profetieën zijn geweest over zijn komst. Allemaal belichten ze een aspect van het belang van zijn komst en zijn persoon. Wie kent niet het rijtje uit Jesaja 9 Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader en zo zijn er nog veel meer.

Als je een beetje bekend bent in de bijbel, zullen deze twee namen je ook wel bekend voorkomen:

  • Zoon van God
  • Mensenzoon (Zoon van de mens)

En die namen wil ik iets verder uitdiepen. Zijn deze benamingen niet tegenstrijdig? Is hij nou de zoon van God, of de Zoon van de mens? Hoe kan het dat ze allebei waar zijn, en waarom is dat juist met Kerst goed om te beseffen?

In Johannes 1 zien we beide namen in hetzelfde gesprek genoemd:

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ John 1:49-51

Zoon van God
Deze naam ‘Zoon van God’ haalt Nathanaël uit het Oude Testament, dat hij ongetwijfeld goed kende. Eén van de verwijzingen vinden we in 2 Samuël 7: 14, waar God David belooft dat zijn koninkrijk voor eeuwig zal duren. Natuurlijk verwijst hij naar Salomo, maar door het eeuwig durende karakter van het koninkrijk dat begon met David, zien we hier ook iets voorspellends in voor de komst van Jezus als Zoon van God.

14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet…

Voor Nathanaël en het hele volk Israël was het duidelijk dat er een Redder moest komen. En dat Jezus die redder is. Dat getuigt van geloof. En ook van afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Dat is al iets heel moois, deze erkenning dat we onszelf niet kunnen redden. Dat we als mensen beperkt zijn en een redder nodig hebben, is iets wat mensen moeilijk kunnen verteren. Ons wereldbeeld is heel erg gecentreerd om de mens, haar kracht en macht. Maar de bijbel leert dat échte redding niet in onszelf ligt, maar in de Redder.

Jezus is dus die Koning van Israël die Zoon van God is. De engel bevestigt dit in Lukas 1 aan Maria:

32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.

Nathanaël had het goed gezien: Jezus is de Zoon van God. Maar in de praktijk betekende dat nog niet dat alle problemen meteen werden opgelost. Door de tijd heen die Jezus op aarde doorbracht zie je steeds meer dat deze titel, deze naam, ervoor zorgt dat Jezus ook vijanden kreeg. En is niet juist het feit dat Jezus zich God en Gods Zoon noemde de reden geweest voor de Joodse leiders om hem te laten kruisigen?

In ons lied ‘This is Our God’ vind je duidelijke verwijzingen naar deze naam, en deze identiteit.

This is our God
Suffering and dying
Call him the Hero redeeming the lost
This is our God
Love sacrificing
All that is holy, accepting the cross

Beeld: Gerdien van Delft Rebel | gerdienvandelft.nl

De Mensenzoon
Deze titel Mensenzoon wordt door Jezus in de Evangeliën meer dan 80 keer gebruikt als hij over zichzelf praat. Hij vond het klaarblijkelijk belangrijk dat we hem zo zouden leren kennen!

Waar komt deze naam vandaan? Jezus haalt hem ongetwijfeld uit Daniël 7: 13-14

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Daniel 7:13-14

En dit gedeelte laat meteen zien dat Mensenzoon en Zoon van God aan elkaar verbonden zijn. Eigenlijk zie je hier in Daniël 7 wat kerst is: God is zelfs mens geworden. En deze Zoon van een Mens, die is de Zoon van God.

Je zou kunnen zeggen dat Mensenzoon en Zoon van God twee kanten zijn van dezelfde ‘identiteitsmedaille’ van Jezus. Ze lijken misschien tegenstrijdig maar ze horen er allebei bij.

Als we kerst vieren, vieren we én de komst van Jezus die als mens afdaalde naar de aarde, én de komst van de Zoon van God die zal regeren over leven en dood!

This is Our God vertelt dat verhaal. En Gerdien van Delft beeldt die beide kanten van deze identiteit prachtig uit. Een kwetsbaar mensenkind en de Zoon van God die moet sterven om de dood te overwinnen.

En wij, wij putten hoop uit allebei! Jezus is mens, kent onze twijfel, angst, zorgen en staat naast ons als vriend. Maar Kerst kan ook niet zonder Pasen. Hij is ook de Zoon van God die als mens werd geofferd om het gat tussen God en de mensheid te overbruggen. Om een koninkrijk te gaat leiden dat eeuwig duurt en waar wij deel van mogen zijn.

Fijne Kerstdagen!
Marcel Koning

Dirigent Tin Speransa

This is our God

This is our God gaat over wat er daarna allemaal gebeurt en is bij uitstek een lied waar niet alleen de melodie mij raakt, maar waar je vooral de tekst tot je door moet laten dringen. Soms voelt het alsof God zichzelf voorstelt. Hij wordt met zulke machtige bewoordingen bezongen. Je voelt dat de schrijver op zoek is gegaan naar het omschrijven van de grootheid van onze Vader!

Het bijzondere in deze versie is dat er twee liederen worden gecombineerd: This is our God en What a child this is. In dit lied komt de overweldigende grootheid van God en het intieme begin van baby Jezus samen! 

In deze video tekent Gerdien van Delft haar interpretatie van de boodschap. Laat je verrassen hoe treffend melodie, tekst en beeld harmonieus samenkomen! Vooral het einde laat zien waar het echt om draait …

Steeds weer is er maar één conclusie: Deze God is het waard om geprezen te worden!

Achter de schermen

Dat het niet altijd even gemakkelijk is om te presteren als koorlid in deze tijd (en ik schrijf dit met een glimlach) blijkt wel uit het volgende stukje van ons geliefde bas Hans:

“Mijn dank is groot, mijn waardering nog groter!

De Heer zegene jullie zelf ook met Hoop ✋. Ik voel me dankbaar, maar ook wat stil vanmorgen. Het opnemen van ‘This is our  God’ werd deze week voor mij een soort klusje, omdat ik weinig ruimte had. Maar het is gelukt. Vannacht heb ik een poosje wakker gelegen en klonk het lied in mijn hoofd. De tekst drong door en het wonderlijke van de boodschap kwam zo heerlijk binnen.

Ook dit maakt mij dankbaar. Wat een Hoop mogen we hebben! En erover zingen helpt mij zo om het in te laten dalen in mijn hart.”

Ik ben trots dat ik samen met Hans (en natuurlijk iedereen van Tin Speransa) de boodschap van Hoop door mag geven aan anderen!

Janjaap